Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Ειδικές μελέτες και άδειες

Ειδικές Οικολογικές Μελέτες:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρ1 του Ν.4014/21-9-2011,ΦΕΚ209Β για έργα και δραστηριότητες, που ανήκουν στην κατηγορία Α και λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura απαιτείται η σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης (ΕΟΑ) με εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στους τύπους οικοτόπων, στη χλωρίδα, πανίδα και στην ορνιθοπανίδα και μέτρα αντιμετώπισης αυτών.

Σχεδιασμός, μελέτη και αδειοδότηση συλλογής, μεταφοράς & προσωρινής αποθήκευσης (αλλά και εναλλακτικής διαχείρισης) αποβλήτων όπως:
 

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK).

Επικίνδυνα στερεά/υγρά απόβλητα.

Μη επικίνδυνα στερεά/υγρά απόβλητα.

Επιπρόσθετα, αναλαμβάνεται:
 

Η έκδοση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, υδραυλικά έργα κτλ).

Η έκδοση/ανανέωση αδειών νέων και υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων & πηγαδιών.

Η υποβολή ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων (ΕΕΠΑ).

Η έκδοση/ανανέωση αδειών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων (από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων) για άρδευση εκτάσεων.

Newsletter

Εγγραφείτε για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα μας.
© bazdanis.gr. All Rights Reserved.
Privacy Policy