Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Γεωτεχνικές μελέτες

Αναλαμβάνεται η εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών κατά τα στάδια μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Ενδεικτικά:
 

Σχεδιασμός και Επίβλεψη Γεωτεχνικών Έργων (θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης, εκσκαφών, ηλώσεων, αγκυρώσεων κτλ).

Μελέτη και Σχεδιασμός Ορυγμάτων και Επιχωμάτων.

Μελέτη, Πρόταση και Σχεδιασμός Θεμελιώσεων (έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους, υπολογισμό καθιζήσεων, δείκτη εδάφους κτλ).

Μελέτη και Σχεδιασμός Υπόγειων Εκσκαφών και Αντιστηρίξεων Πρανών (τοίχοι τύπου Βερολίνου, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλοσανίδες, τοίχοι συρματοκιβωτίων, οπλισμένοι τοίχοι με γεωσυνθετικά υλικά, προσωρινές και μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, ηλώσεις κτλ).

Μελέτη και Ανάλυση Ευστάθειας Πρανών και Σχεδιασμό Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων.

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Επίβλεψη Γεωτρητικών Εργασιών Υπαίθρου.

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης και Παρουσίαση Γεωτεχνικών Ερευνών και Δοκιμών.

Αξιολόγηση και Γνωμοδότηση Υφιστάμενων Γεωτεχνικών Μελετών και Τεχνικών Εκθέσεων Γεωτεχνικών Ερευνών.

Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εργασιών Παρακολούθησης Κατολισθητικών Φαινομένων με χρήση Ειδικού Επιστημονικού Εξοπλισμού (κλισιόμετρα, πιεζόμετρα, βυθίμετρα κτλ).

Μελέτες Βελτίωσης και Ενίσχυσης Εδάφους.

Μελέτη και Αντιμετώπιση Προβλημάτων λόγω Υπόγειου Υδάτινου Ορίζοντα.

Μελέτη και Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων (μεθοδολογία κατασκευής, προσωρινή και μόνιμη υποστήριξη, καθορισμός τυπικής διατομής, έργα αποστραγγίσεων και στεγανοποιήσεων, αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής, οργανομετρήσεις παρακολούθησης κατασκευής κτλ).

Newsletter

Εγγραφείτε για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα μας.
© bazdanis.gr. All Rights Reserved.
Privacy Policy